Šolski sklad

V šolskem skladu se zbirajo prostovoljni prispevki staršev in donatorjev za nadstandardne storitve in nadstandardne učne pripomočke, namenjene dijakom.

Namen ustanovitve šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, daril in drugih virov za financiranje naslednjih dejavnosti:

  • nakup nadstandardne opreme,
  • razvojne in raziskovalne dejavnosti,
  • pomoč socialno šibkim dijakom,
  • izdajanje publikacije šole,
  • dejavnosti posameznega letnika ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za točno določen namen po sprejetem programu.

Dostopnost