Dejavnosti

Izvenšolske dejavnosti – krožki

št. Dejavnost / krožek Mentor

1

Šahovski krožek Andrej Šavora

2

Potepajmo se skupaj Nataša Harl

3

Novinarski krožek Olga Bratec Veleski

4

Likovno ustvarjanje Polonca Šerer

5

Šolska liga v nogometu Aleksandra Gyököš

6

Šolska liga v košarki Aleksandra Györköš

7

Badminton Edvard Roj

8

Izdelava maket Vlasta Groman

9

Mladi astronomi Andrej Marhl

10

Geodetski krožek Ljubislava Vilar Štrukelj

11

Raziskujmo in ustvarjajmo Metka Topolič

12

Glasbeni – glasbena skupina Goran Perhavec

Praktični pouk v šolskih delavnicah

Tudi letos bodo dijaki začeli prihajajoče šolsko leto s predavanji o varnem delu v gradbeni stroki, v šolskih delavnicah in na gradbiščih. Tako bodo dijaki tretjih letnikov začeli obvezno usposabljanje z delom pri delodajalcih v septembru v obsegu 684 ur, od januarja do maja bodo v šoli opravili teoretični in praktični del pouka in v juniju še zaključni izpit.

Del praktičnega pouka bodo dijaki opravili v šoli, del pa na šolskih gradbiščih, v drugem polletju, ko bodo dela pri dozidavi šolskih delavnic v takšni fazi, bomo predvsem slikopleskarska dela opravili le na gradbišču šole. V šoli bomo opravljali tudi sprotna vzdrževalna gradbena dela.

Tudi v tem letu si bodo dijaki pod vodstvom učiteljev ogledali sejem MEGRA v Gornji Radgoni in obrtni sejem v Celju. Udeležili se bodo tekmovanja v zidanju na sejmu MEGRA, v okviru Gradbeniade petih gradbenih šol Slovenije pa se bodo pomerili v spretnostih zidanja, izvajanju tesarske in keramičarske naloge. Na sejmu MEGRA bomo organizirali tekmovanje osnovnošolcev v graditeljskih spretnostih z namenom približevanja gradbene stroke v času poklicnega odločanja.

S strokovnjaki iz industrije gradbenih materialov se bomo dogovorili za izvedbo predavanj ter prikazov vgradnje in obdelave materialov ter opravili obiske v tovarnah in proizvodnji gradbenih materialov. Dijaki si bodo ogledali gradbišča v Mariboru in okolici ter že zgrajene objekte iz različnih obdobij, da dobijo pravilen odnos do graditeljev in njihovih izdelkov minulega časa. V tem šolskem letu bodo lahko dijaki in učitelji gradbišče in vsa dela spremljali na prizidku šolskih delavnic.

Mednarodna dejavnost – International activities

COMENIUS 2012-2014

Dear colleagues,

although quite some time has passed from our last comenius project, we are proud to inform you, that the project

»Fun around fashion with ecological passion« won

1st place, as the winning comenius project in Slovenia.

At the gala awards for the best projects in context of the lifelong learning programme, our school got the first award –

GOLDEN APPLE OF QUALITY 2015

(ZLATO JABOLKO KAKOVOSTI 2015)

That’s the biggest achievement an institution can get for a quality, creative and inovative international project.

We’d like to congratulate all of you and ourselves, who created the project!

We’re very happy and proud to know that the project was really great. This was the second international award after the title

“Star project”, which we received in Germany.

We want to acknowledge you all with the great memories of our cooperation in years 2012 – 2014.

Marjetka, Majda, Riko

Zlato jabolko kakovosti

logo_star_project

BEOGRAD 2013

COMENIUS -ARCHIVE

Naša šola že od leta 2000 sodeluje v mednarodnih projektih. Do sedaj smo uspešno zaključili več Comenius projektov, v katere so bili vključeni partnerji  – srednje šole iz Nemčije, Nizozemske, Španije, Italije, Madžarske, Anglije, Poljske in Litve.

IMG_1413

V projektih Motivation through communication, Vision of school in Europe, Energy is our future, Fun around fashion with ecological passion so nastajali čudoviti izdelki, stkala so se iskrena prijateljstva, sodelujoči so pridobili pomembne izkušnje za življenje in ostali so lepi spomini.

IMG_12121

Z mednarodnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje. S partnerji iz Nizozemske, Nemčije, Poljske, Francije in Finske bomo že letos prijavili nov Erasmus+ projekt, katerega začetek bi bil v prihodnjem šolskem letu 2015/16.

IMG_0841 DSC_0858

Želimo si, da bi bil sprejet in bi lahko k sodelovanju pritegnili nove generacije naših dijakov.

20140522_191353

Poleg sodelovanja v zgoraj omenjenih evropskih projektih je naša šola navezala stike še s srbskima  gradbenima šolama iz Beograda in Jagodine. To sodelovanje poteka predvsem na strokovnem področju v okviru projektov in tekmovanj.

Our Comenius project was awarded by the German national agency!
We got the title “Star Project” and “example of good practice” !

Raziskovalna dejavnost 

V šol. letu 2014/15 bodo dijaki sodelovali v projektu »Mladi za napredek Maribora«, »Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije«, na Gradbeniadi, v Ekošoli, v Comeniusu itd.

Tekmovanja dijakov v znanju

Dijaki se bodo udeležili šolskih, regijskih in državnih tekmovanj iz matematike, gradbene mehanike, tekmovanj iz slovenščine in tujih jezikov, zgodovine, logike, računalništva, A-cad-u, itd.

Tekmovanja dijakov v športu

Športna panoga Spol Vrsta tekmovanja
Nogomet dijaki SŠ tekmovanje
Košarka dijaki SŠ tekmovanje
Rokomet dijaki SŠ tekmovanje
Badminton dijaki in dijakinje SŠ tekmovanje
Odbojka dijaki in dijakinje SŠ tekmovanje
Atletika dijaki in dijakinje SŠ tekmovanje
Smučanje, bordanje dijaki in dijakinje SŠ tekmovanje
Gradbeniada dijaki in dijakinje Državno tekmovanje gradbenih šol Slovenije

Dobrodelni bazar

Prenesi datoteko »

Srednješolsko tekmovanje v rokometu za dijake

Prenesi datoteko »

Dostopnost