PODVIG

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanja prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah
PODjetnost V GImnaziji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.