Multiplikator POŠ

SGŠG Maribor se je uspešno prijavila na razpis »Popestrimo šolo 2016-2021«. S tem smo za obdobje 5 let pridobili novega sodelavca – multiplikatorja POŠ. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti.

Strokovni delavec – multiplikator POŠ, bo izvajal skupinske in individualne izobraževalne aktivnosti, prilagojene individualnim potrebam, s poudarkom na razvoju ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

O izvedbi posameznih aktivnosti vas bomo obveščali na šolski oglasni deski in spletni strani.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.

KONTAKT

Izidor Mandl, univ. dipl. inž. prom.
E-naslov: izidor.mandl@gradbena.si
Kabinet: Informatika

Dostopnost