Erasmus+ VET SKE2

Naši dijaki na Erasmus+ praksi v Sevilli (Španija)

24. maja 2018 je osem dijakov srednjega strokovnega izobraževanja – program gradbeni in veterinarski tehnik – odpotovalo na delovno prakso v tujino. Udeležujejo se je v okviru projekta Erasmus+ VET Skills and Knowledge Exchange. Dijaki v času mobilnosti v Sevilli opravljajo tritedensko prakso v podjetjih, ki so vezana na njihov program izobraževanja. Za Srednjo gradbeno šolo in gimnazijo Maribor je to prvi takšen projekt, ki se odvija v tujini.

Na mobilnosti v Sevilli so trenutno dijaki 3. CO: Kristijan Čolnik, Ana Hanželič, Amadej Karlo, Justin Novak in Tadej Novoselnik ter njihova spremljevalka, vodja praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD) na šoli, Darja Pavlin.

Dijaki se v Slovenijo vračajo 17. junija 2018.

 Odhod z letališča v Budimpešti
 
 Srečanje z našimi partnerji v Sevilli (Incoma)
 

 

Objava rezultatov razpisa in destilacije projekta Erasmus+ prakseVET Skills and knowledge exchange – Erasmus+ prakse.

KONČNI REZULTATI IZBORA ZA PRIJAVNI ROK 19.2.2018 (KLIKNI NA LINK)

Dijaki morajo za dokončno potrditev udeležbe na mobilnosti do petka, 6. 4. 2018 , predložiti podpisano soglasje staršev .

Soglasje je  v prilogi (klikni).

 

 

 

 

 

Z veseljem vam sporočamo, da je razpis projekta Erasmus+ VET Skills and Knowledge Exchange ODPRT.

 

Projekt bo 104 dijakom iz 6 šol članov konzorcija omogočil 3 tedensko praktično usposabljanje v podjetjih širom Evrope. Po tem razpisu bo na prakso odšlo prvih 72 dijakov v 2 skupinah. V razpisu lahko sodelujete dijaki naslednjih šol:

Tehniški šolski center  Maribor, Biotehniška šola Maribor, Biotehniška šola Rakičan, Lesarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, ki obiskujete enega od izobraževalnih programov: Kmetijsko-podjetniški tehnik, Veterinarski tehnik, Lesarski tehnik, Gradbeni tehnik in Tehnik na področju mehanike.

ZA SEZNANITEV Z VSEMI POGOJI ZA PRIJAVO, POSTOPKOM PRIJAVE IN PRIJAVNO DOKUMENTACIJO NATANČNO PREBERITE RAZPIS, KI GA NAJDETE NA  TEJ POVEZAVI.

 

Rok za oddajo prijav:

 

ZA PRVO SKUPINO:  19.02.2018 do 24. ure  in  ZA DRUGO SKUPINO:  19.03.2018 do 24. ure

Erasmus+ projekt

Tehniški šolski center Maribor je bil kot prijavitelj in koordinator konzorcija v sodelovanju s še 5  tehniškimi šolami uspešen na razpisu, kjer je pridobil evropska sredstva iz programa Erasmus+, za izvedbo projekta mobilnosti dijakov.

Člani konzorcija v projektu so šole:
– Biotehniška šola Maribor
– Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
– Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
– Lesarska šola Maribor
– Biotehniška šola Rakičan

Namen projekta

je 104 dijakom v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na območju Maribora in Murske Sobote, ki prihajajo iz naštetih šol, ponuditi možnost tritedenske delovne prakse v podjetjih v tujini. Mobilnosti bodo predstavljale sestavni del njihovega rednega izobraževanja procesa, zato bodo kompetence pridobljene v tujini, priznane z uporabo orodij Europass in ECVET. Dijaki bodo imeli z mobilnostjo priložnost pridobili strokovne kompetence in ob tem razviti tudi ključne kompetence, kot so medosebne in medkulturne spretnosti, jezikovno znanje, kot tudi samostojnost, podjetništvo, reševanje problemov, razumevanje delovnega okolja. Vse naštete kompetence predstavljajo sestavni del kadrovskih potreb večini današnjih podjetij.

.

 

 

Gostujoče države

V projekt je vključenih 8 tujih partnerskih
organizacij, iz 7 evropskih držav, ki bodo gostile
dijake: Italija, Španija, Nemčija, Češka, Poljska,
Ciper in Francija.

Dijaki

V projekt bodo lahko sodelovali dijaki 2., 3. in 4.
letnikov vseh naštetih šol, ki obiskujejo programe:
-strojni tehnik
-gradbeni tehnik
-lesarski tehnik
-tehnik kmetijstva in managementa
-veterinarski tehnik

Termini mobilnosti

Skupno bomo organizirali 3 termine odhodov v tujino:
– junij 2018,
– oktober 2018,
– marec 2019.
Prvi razpis za dijake bo objavljen v mesecu februarju 2018 kjer bodo navedene tudi podrobnejše informacije o pogojih sodelovanja.

Cilji Projekta

– izboljšati ključne kompetence ter strokovno/tehnično znanje pri sodelujočih dijakih in s tem
zapolniti vrzel tistih kompetenc, ki jih lokalno gospodarstvo potrebuje za svoj razvoj
– promocija uporabe mednarodne mobilnosti in njenih instrumentov, kot sta Europass
življenjepis in Europass mobilnost, in preizkusiti nove, kot so npr. učne značke “Learning
Badges” med dijaki
– povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja s spodbujanjem njegove
evropske razsežnosti
– razviti postopke in metode dela znotraj konzorcija v smeri, da evropska mobilnost postane
sestavni del izobraževanja in zagotoviti njeno kontinuiteto tudi po koncu projekta
– uvajati novosti na področju metodologij poučevanja – z razvojem veščin učiteljev in šolskega
osebja, ki jih bodo pridobili s sodelovanjem v projektu.

Dostopnost